Om HBES

Henrik Björklund Entreprenad & Svets AB i dagligt tal förkortat HBES är ett stålbyggnadsföretag beläget i Luleå, norra Sverige. HBES huvudsakliga verksamhet är stål-/och fasadbeklädnadsentreprenader mot industri-/ och anläggningssektorn.

Tjänster

När det gäller termen stålstommar så kan vi utföra allt från projektering till montage av både stora och små stålkonstruktioner.

HBES kan i samarbete med samarbetspartners erbjuda tillverkning, leverans och montage samt även i specifika fall projektering av mekanisk utrustning för i främsta hand industrisektorn

Miljö & Kvalitet

HBES AB har ett intrigerat ledningssystem för kvalitet och miljö som följer kraven i ISO 9001-15, ISO 14001-15, EN 1090-1 samt ISO 3834-2.