Tjänster

Stålstommar

När det gäller termen stålstommar så kan vi utföra allt från projektering till montage av både stora och små stålkonstruktioner.

Vi jobbar med SS-EN 1090 som en grundsten i detta arbete och kan i detta nu erbjuda stålkonstruktioner upp till utförande klass 4 (EXC 4)

Vi har erfarenhet från arbete med stålstommar i olika miljöer, allt från den lilla carporten till den stora industribyggnaden.

Fasadbeklädnad

Inom denna term så erbjuder vi beklädnad av byggnader med följande;

 • Plåtsandwichelement
 • PREFAB-betongelement (Socklar, Sandwichväggar, HD/F-bjälklag)
 • Högprofilerad bärplåt till takkonstruktioner
 • Lättbalksväggar med plåtbeklädnad

Mek-installationer

HBES kan i samarbete med samarbetspartners erbjuda tillverkning, leverans och montage samt även i specifika fall projektering av mekanisk utrustning för i främsta hand industrisektorn

Exempel på utrustning som vi har erfarenhet av är;

 • Materialfickor av höghållfast stål
 • Bandtransportörer
 • Lyftutrustning
 • Av-/pålastningsstationer för material

Rostfria produkter

HBES kan inom detta segment erbjuda allehanda produkter och tjänster, ett axplock finner ni nedan

 • Industriräcken
 • Vattenrännor
 • Dammluckor
 • Bjälklagsgolv av rostfri tårplåt

Är du intresserad av någon av ovanstående tjänster eller behöver komma i kontakt med oss? Ring oss på +46 (0)70 692 94 89