Om HBES

Om oss

Henrik Björklund Entreprenad & Svets AB i dagligt tal förkortat HBES är ett stålbyggnadsföretag beläget i Luleå, norra Sverige.

HBES huvudsakliga verksamhet är stål-/och fasadbeklädnadsentreprenader mot industri-/ och anläggningssektorn.

HBES kan genom samarbetspartners erbjuda allt från konsultation avseende önskat byggnadsverk fram till färdig produkt dvs;

  • Konceptframtagande
  • Projektering
  • Tillverkning
  • Leverans
  • Montage


HBES intention är och har varit att genom engagemang, nyfikenhet, kompetens och vilja bli en leverantör som bygger långvariga och pålitliga relationer med våra kunder.

HBES har i samverkan med noga utvalda samarbetspartners möjlighet att åta sig både stora och små projekt av differentierad karaktär där vi även inrymmer räcken, trappor bjälklagsbeklädnader som gallerdurk och tårplåt.